Prace domowe
Data Temat
2012-05-15 16:40 Matura 2012
2012-04-06 14:44 Próbna matura prof. Witowskiego
2012-03-18 17:33 Zagadnienia do sprawdzianu dyrektorskiego
2012-03-11 09:00 Dla osób z ocenami dst i poniżej - do poprawy sprawdzianu.
2012-02-28 19:47 PD - chemia roztworów wodnych - do sprawdzianu
2012-01-14 17:54 Praca domowa - K i alfa - do kartkówki 18.01. (środa)
2011-12-14 18:49 Praca domowa - roztwory
2011-11-23 18:14 Praca domowa - Cp - ze zbioru
2011-10-16 08:09 Praca domowa - szybkość, równowaga, entalpia - do SPR
2011-10-04 16:14 Praca domowa - pozostałe ważne pierwiastki w UOP
2011-10-03 18:02 Entalpia Tworzenia
2011-09-24 07:47 Autokataliza
2011-09-16 18:35 Powtarzamy!
2011-07-27 05:05 Praca domowa MOL - do sprawdzianu
2011-05-19 06:10 Matura rozszerzona 2011
2011-05-12 15:22 Praca domowa - opisywanie doświadczeń (CD)
2011-05-12 14:15 Praca domowa nr 18 - K --> Zn
2011-04-29 02:55 Praca domowa stechimetria
2011-04-16 16:22 Mol - praca domowa dopiero w poniedziałek
2011-03-29 07:55 Barwy wskaźników - do zeszytu!
2011-03-19 14:14 Praca domowa - chemia nieorganiczna (do sprawdzianu)
2011-03-19 13:10 Praca domowa - projektowanie doświadczeń
2011-03-13 19:43 Praca domowa - tabelka
2011-03-13 16:56 Praca domowa - kwasy
2011-03-12 13:11 Praca domowa - notatka KWASY
2011-03-03 17:36 Praca domowa - tlenki i wodorotlenki
2011-02-06 14:01 Praca domowa - wiązania chemiczne - powt. do sprawdzianu
2011-01-26 16:27 Praca domowa - VSEPR
2011-01-24 12:29 Praca domowa - wzory elektronowe drobin
2011-01-15 10:43 Praca domowa nr 17 - glin --> argon
2010-12-03 18:21 Praca domowa nr 16 - reakcje powstawania związków jonowych
2010-11-21 16:55 Praca domowa nr 15 - magnez
2010-11-21 16:48 Praca domowa nr 14 - sód
2010-11-05 18:07 Praca domowa nr 13 - neon
2010-11-05 18:02 Praca domowa nr 12 - fluor
2010-11-05 17:59 Praca domowa nr 11 - tlen
2010-10-20 16:31 Praca domowa nr 10 - azot
2010-10-20 16:30 Praca domowa nr 9 - węgiel
2010-10-20 16:27 Praca domowa nr 8 - bor
2010-09-30 17:19 Praca domowa nr 7 - ciężka woda
2010-09-30 17:13 Praca domowa nr 6 - beryl
2010-09-30 17:08 Praca domowa nr 5 - lit
2010-09-10 09:45 Praca domowa nr 4 - hel
2010-09-10 09:41 Praca domowa nr 3 - rozdzielanie mieszanin
2010-09-10 09:26 Praca domowa nr 2 - litowce
2010-09-02 15:51 Praca domowa nr 1 - wodór